Sjöhäxan har legat i träda över vintern. Som tidigare beskrivits på bloggen har undertecknad sedan juli 2016 deltagit i en intensiv filmmanus-utbildning. För ett par dagar sedan slutförde jag ett ”first draft” (första utkast) till en långfilm som tar sin början i en svensk kvinnas  livskris och som avslutas med ett äventyr i Tanzania där huvudpersonen hittar en ny mening med tillvaron.

Arbetstiteln är ”Pole Pole” – sakta,sakta. Det är vad bergsguiderna på Kilimanjaro uppmanar ovana vandrare på hög höjd. Syret är lågt och risken för höjdsjuka är överhängande.  Med myrsteg måste man ta sig den sista biten mot toppen – en mycket konkret och samtidigt symbolisk handling.

Skrivandet är en terapeutiskt verksamhet för många människor. Det är när tankarna kommer utanför huvudet och blir synliga i fast form som det uppstår  ett slags rening och en ordning av livsmönstret.

Både i terapeutiska sammanhang, och för att nå mål är det ”keep a journal”, eller dagboksantecknande, som är ett viktigt verktyg i att hitta andra infallsvinklar än det ständiga loopandet som pågår i sinnet.

Det behöver inte alltid var djupa , långa anteckningar utan jag misstänker att det uppstår samma känsla av tydliggörande  för de som exempelvis enbart noterar dagens väder – ”+8, molnigt”. Man sitter en kort stund med pennan mot pappret och reflekterar över nuet. Sikten  klarnar och nya, oväntade spår blir synliga i det som nyss verkade vara vägs ände.

När jag nu själv efter stor ansträngning  i mitt inre stått på Kilimanjaros topp och sett ut över världen, har en del omvälvande insikter drabbat mig. Så bara genom att skriva om en resa, har jag på ett sätt varit där. När fantasin tar oss med på orosfärd med allt ont som kan ske, är hon ett hot mot vår existens. Men när hon tar oss högre och längre än ibland ens fysiskt möjligt, är hon en gudagåva.

Det som är betryggande är att vi kan välja våra fantasier. Vi väljer hur vår egen film ska spelas och sluta. Och det underförstådda avtalet mellan författare och läsare/tittare är att slutet ska vara gott. Hjälten ska ha övervunnit både yttre och inre hinder. Låt det vara detsamma i berättelserna om ditt liv 🙂

Se gärna den Anne Lundbergs väg upp på Afrikas tak:
Landgång säsong 8, avsnitt 1 >>

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *