För att kunna orientera sig i sin egen historia, sitt livsmanus, behöver man förstå vilka delar som kommer utifrån. Ramhandlingen skulle man kunna säga. Det är därför ytterst viktig att förstå både den nationella och globala historien och ideologier som råder i samhället i alla fall i stora drag. Den upprepar sig nämligen om man inte är vaksam. Det mänskliga psykets olika behov, trauman och drivkrafter är samma som på stenåldern – de tar sig bara i uttryck i nya former. När man ”knäckt koden” eller ser cyklerna så kan man lättare både förstå, förlåta och förebygga.

Den här sektionen behandlar kultur och tidsanda, det (märkliga) ekonomiska systemet som ägs av andra och driver oss in i väggen samt bristen på andlighet och KASAM – känsla av sammanhang eller med andra ord: sekulariseringen och individualismen.