Select Page

Fyra väderstreck

Soulcaptain.seär en modell, utformad som en båtresa för att bli skicklig i att manövrera livet och känna sig själv. Det universella och personliga. Genom att ta ledarskap på ett hållbart och strategiskt sätt genom skrivande, balanseras resan så mycket vi det går genom att medvetandegöra de fyra värderade riktningar: hälsa, relationer, karriär och passion.

Hälsa

Hälsan är ditt ständiga norr. Utan en frisk kropp, en sund själ och en fridfull ande klarar du aldrig att hålla rätt riktning. Sedan samverkar vi alltid. Gifta människor lever längre. Materiell trygghet ger god hälsa. Att känna meningsfullhet förlänger livet. Men i en tid där yta och tanken råder, glömmer vi ofta hälsan och får betala dyrt när vi brakar in i vägen, får välfärdssjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Karriär

Karriären kan vara liktydigt med vår passion men inte nödvändigtvis. I begreppet ligger viljan att ta sig fram på arbetsmarknaden, ha en god ekonomi, lyckas i sitt yrke och studier. Bygga självförtroende och intellekt.

Relationer

Den första och största relationen är den med dig själv. Hur banalt och tråkigt sant är det att man behöver ha viss kärlek till sig själv för att välja rätt människor att ha omkring sig. Men vi står inte bara i relation till de levande. Även vår släkt påverkar oss och de förutsättningar vi har idag. Vi kommer därför att börja med att se oss själva i den långa linjen av andra själskaptener och hur deras resor står i kontakt med vår egen. Bara genom att se deras färdvägar och sjöduglighet, kan vi förstå oss själva, det blir startpunkten.

Passion

Meningen med livet. Ja, precis så högtravande ska vi vara. Existensen längtan efter att vi ska segla dit ingen annan vågat sig. För att vi inte vill dö bittra och nyfikna. För att vi vill vara en ledfyr till våra barnbarnsbarn. Att de ska berätta om sin modiga mormor, eller uppfinningsrike farfar som aldrig backade. Som tog ut färdriktningen, hissade seglen och vågade att göra det hen älskade, trots att det var läskigt, kanske livsfarligt. För att livet måste levas så det känns.