Gary Zukav riktlinjer för att skapa autentisk, inre kraft (Guidelines for Creating Authentic Power) Hemsida: Seat of the Soul

ENGAGEMANG

Låt den egna andliga utvecklingen vara den högsta prioriteten

 • Fokusera på vad jag kan lära om mig själv, hela tiden, i stället för att döma och skylla på andra eller mig själv. Särskilt utifrån mina reaktioner såsom ilska, rädsla, svartsjuka, bitterhet och otålighet.
 • Uppmärksamma känslor genom att känna av fysiska förändringar i mina energicentran (som bröstet, solar plexus och halsområdet)
 • Uppmärksamma tankar (såsom dömande, analyserande, jämförelse, dagdrömmar, planera vad jag ska svara etc. eller tankar av tacksamhet, uppskattning, förnöjsamhet, öppenhet för livet)
 • Uppmärksamma mina syften (såsom skuldbeläggande, dömande, behov av att ha rätt, söka beundran, fly in i tanken- intellektualisera, försöka övertyga etc. eller samarbeta, dela, skapa harmoni och vörda livet)

MOD

Gå bortom rädslan inom mig

 • Ta ansvar för mina känslor, upplevelse och handlingar (inte skylla på någon)
 • Öva upp min integritet (kräver ofta handling, som att tala när rädda delar av min personlighet inte vill tala, och vara tyst när jag tror mig vara nödgad att tala)
 • Säga eller göra det allra svåraste (dela med mig av det jag uppmärksammar , om passande, när någon talar eller handlar utifrån sin rädda del av personligheten; dela med mig av det jag själv är rädd för att säga och vet att jag behöver säga)

MEDKÄNSLA

Se mig själv och andra som själar som ibland har rädda delar av sina personligheter aktiverade.

 • Ändra mitt perspektiv från räddhågset till kärleksfullt (väljer att se mig själv på ett kärleksfullt eller uppskattande sätt)
 • Frigöra varje känsla av distans från någon
 • Vara mentalt närvarande när andra talar (inte förbereda svar, döma etc)

MEDVETEN KOMMUNIKATION OCH HANDLINGAR

Jag strävar efter att göra alla mina möten medvetna och kärleksfulla

 • Lyssnar till min intuition
 • väljer mitt syfte innan jag talar eller handlar
 • Agerar utifrån den sundaste delen av min personlighet (snarare än utifrån omhändertagande, fixande, undervisande, dömande, beskyllan, skvaller osv.)
 • Talar utifrån mig själv och specifikt och inte generellt och svepande. (talar i jag-form och inte vi-form)
 • Släpper tanken på slutprodukten (attachment) (ha tillit till universum) Om det känns svårt gör om Engagemang, mod och medkänsla.

HA KUL!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *