Select Page

Grundbultar

Vision

Både enskilda individer och organisationer behöver hitta sin inre polstjärna som den dragkraft som ger extra energi att nå det hjärtat nynnar om. Genom skrivande utkristalliserar sig målet och vägen dit. Samtidigt kan, och måste ibland kompassriktningen ändras, stjärnan bytas mot en annan, för att vi får nya erfarenheter och andra behov. Viktigast är att ha något att förhålla sig till, för att vid behov, göra en förflyttning.

 

Visionen behöver vila på ett huvudsyfte (main purpose). Vad är vårt bidrag till världen? Varför är vi här och vad erbjuder vi som ingen annan gör som inte är den uppenbara varan/tjänsten. Ett exempel kan vara Nokias korta, kärnfulla statement: “Connecting people”. Man var ett telekombolag, men  huvudsyftet var kommunikationen mellan människor, inte själva mobiltelefonerna eller basstationer.

Snappywriter är inte en skrivskola eller online-terapi utan HUVUDSYFTET är att:

Genom kreativt skrivande  bidra till psykisk hälsa, globalt.

 

Kärnvärden

Mod – Egenmakt – Nyfikenhet

 

Vilka inre värden vägrar du/ni att kompromissa med? De ändrar sig sällan. de är en del av dig och ditt inre patos. Skriv fram de kärnvärden 3-5 stycken som skulle vara att sälja själen att bryta emot och sök dig aktivt till de miljöer och människor som resonerar med ditt inre.

 

Mission

Jag vill med Snappywriter Online stödja hållbar självutveckling genom livsberättelser i korta format.