Tusenfotingen ger en spännande intrig

Anne Holt är en av många drottningar i deckardömet. I en intervju i Dagens Nyheter (2016-06-18) talar hon mycket klokt och insatt om det politiska läget i Europa, men i något som liknar en sidointrig berättar Holt också om sin skrivprocess. Har man egna författarambitioner så studerar man med fördel de som lyckats. Här följer essensen av Holts skrivtips från intervjun:

 • Som alla yrkesutövande författare understryker Holt vikten av disciplin. Någon inspiration går hon inte och väntar på utan det finns en tydlig struktur för de kommande årens produktion.
 • Holt skriver inte nödvändigtvis i serieordning utan hon använder sina huvudpersoner när de passar bäst utifrån vilken historia hon vill berätta.
 • Ett par böcker har hon samskrivit med sin bror, något hon tycker är kul men tidsödande.
 • Holt utgår från Sjöwall&Wahlöös samhällskritiska tradition. Hon ger inga svar med ställer desto fler frågor om sin samtid.
 • Intrigen är viktigaste och liksom många andra författare börjar honinte att skriva utan att veta hur boken slutar.
 • Omfattande intriger skisseras som en tusenfoting vilken illustrerar en huvudhistoria och en rad underhistorier.
 • Tekniken för enklare historier kallar hon ”båten” där två parallella historier löper som utefter en spant i mitten,  för att mötas i aktern.
 • Holt deltar inte gärna på mässor och andra evenemang. Hon anser att det är läsaren och berättelsen som ska ha en relation, inte läsaren och författaren. En befriande ståndpunkt idag, då många författare ägnar mer tid åt varumärkesbyggande genom sina sociala medier än att skapa god litteratur.
”Tusenfotingen” Foto: Eva Tedesjö/ DN

 

 

Föräldrar behöver lära sig mogna genom barnen

Treåringen bombarderas med instruktioner: ”Akta dig”, ”Rör inte”, ”Kom hit”, ”Gå dit”, ”Klappa inte hunden”, ”Ät inte sånt”, ”Tvätta händerna”. Grannfruns mässande hörs dagligen. Uppmaningarna bottnar säkerligen  i välvilja, men är kanske också signaler till omgivningen om att här är en som minsann gör sitt föräldraarbete.

Berkely universitets Greater good Science center (GGSC) recenserar Shefali Tsabarys bok  The awakened family. Trots att det finns några faktafel så är hennes arbete viktigt. Tsabary tar upp vikten av att som förälder lära sig mindfulness i praktiken av sina barn, istället för att tro sig veta bäst och ständigt programmera dem med en rad förbud. Redan här får man förstås understryka att barn behöver ledning, men i måttlig mängd och verkligen inte genom kadavardisciplin i form av exempelvis skamvrå. I forskningsstudier ser man att om föräldrarna får hjälp med sitt psykiska mående, så förbättras det också hos barnen. Det är alltså de vuxnas beteende som avgör hur barnen mår. Genom stöttning och kärlek istället för kontroll och styrning blir barnen tryggare och mer psykiskt stabila.

Barn föds med en naturlig nyfikenhet på livet som det är lätt att bli avundsjuk på som vuxen. Magin i maskrosens beska smak och kladdiga gula har av den vuxne sedan länge ersatts med etiketten ”ogräs”.  Att återgå till att betrakta världen som om den vore ny varje dag, är vägen till existentiella kvaliteteter såsom att känna förundran och hopp. I tider som dessa är det extra viktigt att se allt det goda i tillvaron, därför är barnets förhållningssätt en källa till inre balans och fred.

Att ha en tonåring i hemmet är en sann gåva. Det är som en stor spegel sätts upp och dagligen uppstår möjligheter att se sig själv bortom egot och gamla vanor. Man får utmana sitt kontrollbehov, ifrågasätta normer skapade både av generationer före och sånt som man själv samlat på sig genom livet och man tvingas tänka i nya banor kring ämnen och händelser som aldrig funnits tidigare.

Ibland får självbilden hårda törnar – det är enkelt att sitta predika om hur man ska bete sig  här i världen men inte alltid lika lätt att leva upp till och det är tonåringen snabb på att nosa upp och påpeka. Hyckleri godtas inte! Rättspatoset är intakt!

Samtidigt så finns ingen så lojal och kärleksfull som tonåringen. När jag av stress och förtvivlan brister ut i gråt är det hennes varma famn och lugnande röst som verkligen tröstar.

Och av visdomen hon redan äger är ett uns från mig själv men allra mest från den väg hon gått sedan 15 år. Människor hon mött, predispositioner i kroppens kemi, kunskap som lagrats, känslor och tankar – alla upplevelser av livet hon har, Att tro att jag som förälder har rätt i allt, måste bestämma och till och med bestraffa när hon gör sina erfarehenter, är inget annat än högmod.

Allt jag nu kan göra är att finnas som medmänniska, mentor och kärlekskälla.
Allt jag nu kan göra är att ha tillit till att jag gjorde mitt jobb med det lilla barnet så gott det gick, för att nu låta den unga människan fortsätta vandra sina väg.

 

Självdisciplin och att sätta mål leder till ett rikt liv

tracyDet finns många ledarskaps- och framgångsgurus men en av mina favoriter för att nå framgång yrkesmässigt och personligt är Brian Tracy scom  är en institution i sammahanget. Trots att han är närmare 75 år idag fortsätter han oförtrutet att lära och inspirera. Tracy har en ganska amerikansk framtoning men om man bortser från ytan, finns mycket essentiell visdom i hans föreläsningar och böcker. Han är alltid väldigt tydlig.  Inget flum utan konkreta handlingsförslag.

I boken 21 success secrets of self-made millionaires listar Tracy 21 tips kloka tips som man kan använda inte bara för att bli ekonomiskt oberoende, utan för att i allmänhet leda sig själv. Utgångspunkten är den neutrala naturlagen orsak-och-verkan. Varje handling skapar en reaktion. Svårare är det inte. Gör man själv det framgångsrika människor gjort för att nå toppen, kommer man till slut att få samma resultat. Ingen är bättre eller smartare än dig, de allra flesta miljonärer är medelmåttor men de har förstått framgångsreceptet  – att härma andra som lyckats, om och om igen.

Jag vill tillägga att forskning visar att tävling mot toppen kan vara destruktivt när vi jämför oss med andra. I självmedkänslans namn använder jag den här typen av kunskap för att förbättra mig själv. Självmedkänsla är inget tillstånd av minsta-motståndets-lag. Tvärtom. Man kan behöva genomgå stora, smärtsamma förändringar för att vara snäll med sig själv. Så när du läser nedan, gör det med tanke på din egen inre mätsticka – hur du vill utmana dig själv, inte i förhållande till andra.

Alla 21 faktorer behöver uppfyllas med för att man ska lyckas. Det är bara att träna på 🙂

 1. Dröm stora drömmar. Har man ingen dröm finns inget som kan slå in. Att drömma stort ökar självförtroendet och stimulerar lyckokänslor. Dröm om allt du skulle kunna ha om 5 år – vilka relationer har du, vart bor du, vad gör du, hur mycket pengar tjänar du? Skapa en detaljerad, positiv  framtidsvision som nästan går att ta på. Din naturliga kreativitet kommer att sätta igång för att uppnå målet.
  Dröm det största du kan, skriv ner och tänk att du redan uppnått ditt mål. Om du då skulle titta tillbaka till idag, hur såg vägen ut för att nå dit? Vad hade du ändrat? Vad hade du lagt till eller tagit bort? Genom att börja drömma blir sådant som man inte trodde kunde gälla en själv möjligt. Det handlar i grunden om att börja se möjligheter bortom  det egna begränsade tänkandet.
 2. Tydliggör vägen. För att nå framgång på vilket område som helst, behöver man ha en tydlig målbild och arbeta med den hela tiden, som en del av sitt liv. På detta sätt jobbar exempelvis toppidrottsmän. Det är hela tiden målet som är intressant, inte att klaga över sina problem eller vad som inte fungerar.Övning: Ta ett papper och skriv Mål och dagens datum överst. Lista sedan 10 mål du vill uppnå inom ett år, skrivna i presens och börja med ”jag”.Exempelvis ”Jag väger 70 kg. Jag tjänar 500 000. Jag bor i en villa vid havet. Jag har tagit en examen”. Titta nu på listan och avgör vilket av de 10 målen som är viktigast att uppnå för att få det liv du önskar. Ringa in det målet – gör en handlingsplan för att uppnå det målet – gör sedan något för att uppnå det varje dag. Prata om det, fundera över hur du kan förbättra, lägg energi varje dag på att nå målet.  Endast 3% av den vuxna befolkningen tydliggör sina mål på det här sättet, och det är ett viktigt steg mot att alls uppnå något.
 3. Se dig själv som egenföretagare. Du har fullt ansvar för det som sker och vad du blir. Sluta skylla på eller klaga på andra. Finns något du inte trivs med i livet, agera för att förändra det. Ingen annan styr ditt liv mer än du. Du är alltid anställd hos dig själv även om du får lön från någon annan.  Genom att tänka på det här sättet får du ett entreprenörstänkande. Istället för att vänta på att något ska hända så ser du till att få det att hända. Det gäller din hälsa, relationer, karriär – allt i livet. Du är resultatinriktad, ser målet tydligt och gör allt för att ta dig dit.
 4. Gör det du älskar. Hitta vad du älskar att göra och gå helhjärtat in för det. Där din talang och lust finns kommer energin till att driva framåt. När du hittat vad du älskar, jobbar du aldrig mer i livet. Hitta ett område där du blir helt absorberad och där dina naturliga talanger får blomma. Då hamnar du i flow och får en uppåtgående spiral.Övning: Två frågor. 1) Om du vann 10 miljoner kronor, skulle du få fortsätta med det du gör idag? 2) Skulle du stanna på ditt nuvarande jobb? Är du på rätt plats svarar du ja – om inte behöver du fundera på vad ditt hjärta önskar.
 5. Bli bäst. Bestäm dig för att vara bland de 10% bästa i din bransch. Genom att bestämma sig för att nå toppen får du ett helt annat driv och självkänsla när du blir bättre och bättre. Du kan inte bli bäst på allt, men vilken förmåga har du som kan utvecklas så pass mycket att den blir ditt vassaste vapen? Hitta din bästa färdighet och sätt den som ett mål att uppnå – bestäm en deadline för att uppnå målet – planera – och agera för att bli lite bättre varje dag.
 6. Bli arbetsnarkoman. Denna punkt handlar om att jobba hårt, hårt, hårt för att uppnå resultat. Om man jobbar 40 timmar per vecka så kommer man bara att gå runt. Alla timmar över 40 ger extra utdelning. Men det handlar inte bara om att vara på jobbet (som anställd eller i ditt egna projekt att bli självständig) utan om att arbeta effektivt. Inte prata bort tiden, göra privata ärenden eller luncha länge. Jobba när du jobbar. Vila när du vilar.
 7. Livslångt lärande. Den mänskliga hjärnans potential är enorm men den behöver tränas liksom en muskel. Ju mer man lär sig, desto lättare blir det att lära sig mer. Framgångsrika ledare är i ständigt lärande och det är 2000-talets viktigaste framgångsfaktor. Läs 30-60 minuter varje morgon, de blir en bok i veckan och 50 böcker per året. Om du läser varje dag kommer du att bli en auktoritet i din bransch på sju år. Lyssna på en ljudbok i bilen så får du som ett rullande klassrum som motsvarar ett år på universitetet medan du kör till jobbet. Se till att ta alla kurser och seminarier inom din bransch för att hela tiden utvecklas.
 8. Betala dig själv först.  Investera 10% av din inkomst i framtiden. Ett litet sparande i stabila fonder ackumuleras på lång sikt till mycket pengar. Man behöver inte alls tjäna mycket från början. Det kräver viljekraft att låta pengar växa sakta men har man tålamodet och det långsiktiga tänkandet är man garanterad god avkastning på livets höst. Läs mer i Anders Haskels bok ”Bli grymt rik på aktier”.
  Öva sparsamhet i allt du gör. Gör inga impulsköp. Enligt Parkinsons lag så ökar utgifterna med ökade inkomster. Det gäller att gå emot den lagen genom medvetna inköp så att du inte gör av med alla pengar du tjänar (och lite till), oavsett hur mycket det är. Lär dig att börja med att spara 1% av inkomsten och att leva på de återstående 99%. Höj sedan ribban tills du efter ett år kanske sparar 10-15% av din inkomst. Betala av lån för att slutligen vara ekonomiskt oberoende.
 9. Lär dig allt om din bransch. Läs alla tidningar, böcker och delta i branschseminarium. Lär av topaktörerna. Den som kan lära in och integrera kunskap på ett visst områrde, blir snabbt en auktoritet på området.
 10. Tjäna andra. Den belöning du får i livet kommer alltid att stå i direkt proportion till hur du tjänar andra, kunder eller i nära relationer. Vilket värde kan jag bidra med, vad behöver kunden som bara jag kan ge så hen anlitar mig? Ge alltid det lilla extra varje dag.
 11. Var ärlig mot dig själv och andra. Kompromissa aldrig med din integritet. Stå för ditt ord. Tillit är grunden för alla goda affärer. För att bygga karaktär och integritet behöver man se på sig själv och vara  sann mot sig själv och det man gör, för att sedan vända det ut mot omvärlden.Övning: Om hela världen var som jag själv, hur skulle den då ser ut? Höj ribban för din egen moral.
 12. Prioritera dina aktiviteter och jobba med bara en sak i taget. Att sätta ett tydligt mål och fokusera på enbart det är nyckeln till framgång.
  Gör en lista över allt du behöver göra och fråga sedan 4 frågor:
  1) Vilken aktivitet ger mest värde när den är klar?
  2) Vad är min uppgift ? Varför är jag här och vilka resultat krävs?
  3) Vad är det som bara jag kan göra för att göra  mitt unika bidrag till världen,
  4) Vad är det bästa sättet att använda tiden till just nu?Jobba bara med den viktigaste saken tills den är klar. Att prioritera och fokusera på det här sättet kommer att skapa en vana att arbeta på det här sättet, och det blir lättare för varje gång.
 13. Skaffa ett rykte om att vara snabb och pålitlig. Svara snabbt på efterfrågan. Folk och företag som agerar snabbt blir anlitade oftare.
 14. Var beredd på att klättra under hela livet. Precis som en bergsklättrare klättrar man upp och ner från toppen, så förändras livet. Anta därför ett långsiktigt tänkande på 3-5 år för att undvika att hamna i känslan av att vara i en berg-och-dalbana. Allt går i cykler men med ett tydligt förankrat mål i fjärran, parerar man dessa fluktuationer med lugn och tålamod.
 15. Utöva alltid självdisciplin. Gör du det du ska när du ska göra det, oavsett om du känner för det eller inte, så är framgång i praktiken garanterad. Tänk långsiktigt och avstå från omedelbar behovstillfredsställelse. Självdisciplin innebär att bemästra och kontrollera sig själv för att nå högre mål. Framgångsrika personer är mer intresserad av resultat än metoderna på vägen dit och även om det är svårt och tungt ibland, fortsätter man ändå eftersom målbilden är tydlig. Varje gång man lyckas med att nå ett mål växer självkänslan och man blir bättre tills nästa gång. Tricket är att ha i hvudet vart man vill nå och inte tänka på allt man inte vill och vad som hänt förut.
 16. Släpp loss den inre kreativiteten. Hjärnan har en enorm potential. Tre saker stimulerar kreativitet:
  1) Högt satta och efterlängtade mål,
  2) Problemlösning
  3) Fokusfrågor.
  Ju mer du jobbar med mål, löser problem och fokuserar på en fråga i taget, desto mer arbetar du i linje med hjärnan. Kreativitet är egentligen bara ett annat ord för förbättring. Ju mer man tränar sin kreativitet, desto bättre resultat får man.
 17. Häng med rätt människor. Hur framgångsrik du blir beror till 85% på kvaliteten i dina relationer. Nästan alla problem i livet kommer bero på att du går in i fel relationer. Är du i goda relationer och positiva nätverk associeras du med dem och får därmed ett eget, gott rykte. Umgås med människor som är optimistiska, som har framtidstro och mål och undvik negativa klagare. När du träffa nya kontakter se till att alltid stötta – var en go-giver i stället för en go-getter. Ge alltid utan baktanke så kommer du att få tillbaka mångfalt från de mest oväntade håll.
 18. Ta hand om din hälsa. Idag lever vi lägnre än någonsin. Tre viktiga hälsomål för att må bra upp i 80-årsåldern:
  1) Var normalviktig (ät mindre,  motionera mer)
  2) Ät en bra, balanserad diet,
  3) Motion. 200 minuter i veckan räcker Hitta det du gillar att göra. Sätt mål även för din hälsa – att leva länge och friskt!
 19. Var bestämd och handlingsinriktad. Tänk noggrant och agera snabbt. Om det blir fel, försök igen och igen. Till slut har man hittat rätt. Men om man aldrig gör, driver man bara planlöst genom livet.
  Men när man bestämt sig och sedan handlar, är det som att lägga i en högre växel och man hamnar i en uppågående spriral av motivation och inspiration som för en snabbt mot målet.Vad kan du göra just för att ta ett steg i rätt riktning? När du kommit på det – göret!
 20. Anta aldrig att du kan misslyckas. Att vara rädd för att misslyckas är den största orsaken till att inte lyckas. Rädslan för alltså. Misslyckanden i sig är bra – de gör oss starkare. Rädslan är däremot parlyserande och håller oss tillbaka från att ens prova. Vill man bli framgångsrik snabbt ska man fördubbla sina misslyckanden. Var inte dumdristig men ta kalkylerade risker för att nå mål. Fråga dig: Vad är det värsta som kan hända om jag kör igång? Sen gör du som JP Getty sa: undvik det så händer det inte. Alla är rädda för att förlora, bli fattiga, göra misstag men de som når framgång är de som accepterar rädslan och gör i alla fall – bara så dör rädslan.
 21. Beslutsamhet och uthållighet. Programmera det undermedvetna med hur du ska agera vid motgångar redan från början så du kan hålla ut när de kommer. Du är då psykologiskt stark att stå emot och kämpa vidare. Hela livet består av prövningar och du kan inte styra det, du kan bara styra hur du hanterar dem.

Självmedkänsla hjälper mot ånger

En ny studie visar att självmedkänsla hjälper när man ångrar sådant som hänt tidigare i livet. Genom att vara medkännande med de beslut man fattade då och konskevenserna därav, är det lättare att släppa det förflutna.

Självmedkänsla består av tre komponenter: att vara snäll med sig själv, att se det allmänmänskliga i livsresan – vi upplever alla smärta och lidande, och mindfulness – att acceptera det som är här och nu, inte älta dåtid eller framtid.

Du kan testa självmedkänslan här >> self-compassion.org

Föräldrakomplexet är hindret vi behöver lära oss passera

Författaren och journalisten David Lagercrantz beskriver i Sommar i P1 sin relation till den dominante fadern tillika författaren Olof Lagercrantz. Hela livet söker David faderns godkännande; att få duga.

Denna förväntan på bekräftelse från föräldrarna är det många av oss som lever med långt upp i åren. Till och med när mamma eller pappa inte längre finns i livet, präglas tanke och handling av vad de skulle ha gillat eller inte. I det lilla hör man rösten om att inte skära brödet på fel sätt, i det stora väljer vi ofta omedvetet partners som påminner om föräldern, och därmed fortsätter den psykologiska dansen.

Att föräldern är en psykologisk centralpunkt blir tydligt även när hen inte existerar. Psykologer menar att ”fadershunger” utlöser allehanda utvecklingssår såsom narcissism,  sömnsvårigheter och ätstörningar – den känslomässiga brist det innebär att inte ha en far, dövas med mat.

Två klassiska komplex (omedvetna psykologiska strukturer) är oidipuskomplexet från den grekiska mytolgoin där Oidipus gifter sig med sin mor. Motsvarigheten för kvinnor är elektrakomplexet.

Just omedvetenheten om den dolda drivkraften gör det svårt att komma åt dessa inre mönster. Vill man hitta komplex ska man uppmärksamma de tillfällena då starka, svårkontrollerade känslor snabbt tar över ens väsen. Avundsjuka och hat men även positiva känslor. Vi speglar i oss själva genom andra. Det som vi finner beundransvärt hos medmänniskor, är ofta de egenskaper som är goda i oss själva. Vi ser inte världen som den är – utan som vi är.

I sagan symboliseras fadern av den gamle, kraftlöse kungen: stagnation och ”vet-bäst-mentalitet” behöver störtas och bytas ut av prinsen eller den intutive dummerjönsen. Samtidigt bär kungen på visdom, stabilitet och grundtrygghet. Den gode faderns famn att vila, särskilt i kristider.

Närliggande till föräldrakomplexet är auktoritetskomplexet, det vill säga tolkningen av den sociala rangordningen. Underlägsenhet kontra överlägsenhet och vår egen plats på den stegen.

De nutida stora, kollektiva rörelserna med ett ifrågasättande av överstaten EU är en reaktion på att inte ha blivit lyssnad på. ”Pappa” har inte förstått människors behov av rättvisa strukturer, inte sådana som upplevs som gynnsamma enbart för vissa. Den gode föräldern sätter de yttre ramarna men detaljstyr inte inom dem. Alla behöver hitta sin unika röst. Det är inte möjligt när man dränks av ständig fostran och direktiv.

Uppvaknadet för makt-papporna är idag brutalt. Vitala delar av slottsbyggnaden har sprängts undan av krafter man inte räknat med.

Inte heller folket förstår kraften i det kollektiva omedvetnas strömningar utan räds nu sitt eget handlade. För även om engelsmännen idag frenetiskt googlar för att förstå  Eu är och att  de ekonomiska implikationerna sakta går upp för dem, så har man handlat utifrån en känsla av att inte få ha inkluderats i att styra sitt eget öde. Konungen har inte lyckats skapa harmoni i riket. Rädslan för resursbrist när marknaden mättas av drivna östeuropeer har inte stillats genom pedagogik och dialog utan har i stället ökats genom polarisering, förenkling och rena lögner. Idag står man faderslös – utan EU och utan ett stabilt nationellt ledarskap.

Genom självkännedom om inre drivkrafter och om våra gemensamma kollektiva mönster, blir vi bättre rustade för att inte behöva driva viktiga frågor till sin yttersta spets och därmed skapa kaos. Den nya tidens ledarskap i en komplex och snabbfotad värld, handlar inte längre om hierarkier, utan om delaktighet och kommunikation.

Så vad sker nu i detta maktvakkuum?  David Lagercrantz sluter cirkeln i sitt sommarprat genom att ömsint läsa sin då 83-årige fars självkritiska ord men vänder dem tillbaka i medkänsla:

När jag läser det nu, drömmer jag om att vi byter roller, han och jag – och att det nu istället är jag som stryker honom över håret och säger med min mildaste röst:
-Hur kan du Olof, som är så rikt begåvad och gjort så mycket, känna avsky över dig själv?

Genom benådadet befriar David både  fadern och sig själv från det mindervärdeskomplex som följt dem i generationer. När David nås av faderns dödsbud reagerar han kaotiskt, slår omkring sig – är förtvivlad (faderskomplexet aktiveras med full kraft). Vid likvaken läser familjen Olofs dikter i timtal, som för att besvärja det oåterkalleliga (man vill ha tillbaka det man känner till, oavsett  hur det sett ut).

Till slut är David författare. Han går i faderns fotspår men på sitt eget sätt (utveckling går inte att stoppa). Genom att visa sin sårbarhet, möta inre demoner och ta risker; genom  att  dela med sig av sin livresa och rikta fokus på att trösta andra mer än att kretsa runt egna sår,  symboliserar Lagerkrantz jr den nya tidens föräldraskap och ledarskap.

Ett ledarskap som nationalstat och EU som kan välja i efterdyningarna av Brexit.

Läs mer

Känslofylld Lagercrantz i stark svensk start, Aftonbladet 160625

DN.se/brexit

Världen efter Brexit, Godmorgon världen, SR P1, 160626

Det är viktigt att ha tillit till förändringens möjligheter

Den sociala hållbarheten är satt under hård press. Brexit är bara ett av många tecken i tiden på hur grupper ställer sig mot varandra och skapar djävulsgap. De unga och utbildade röstade för EU-samarbetet, de äldre för ett självständigt Storbritannien. Nordirland och Skottland vill lämna den brittiska unionen och stanna i den Europeiska. Vi ser alltså splittring vertikalt mellan generationer och horisontellt mellan regioner.

Börser världen över reagerar i panik och de stora vinnarna är planetens nationalister – Putin, Trump och Le Pen gnuggar händerna.

Men det är inte bara Brexit som skapar oro. I Sverige anställs fler poliser för att öka id-kontroller och asylboenden kastar ut 1000 personer i sommar-Sverige tills nya avtal tecknats någon gång i höst. Välfärdsstaten gungar och det mullrar i öst.

Många signaler under en längre tid kan tolkas som att det blåser upp till en perfekt storm. Det som har framstått som omöjligt i vår tid, är det inte längre.

Att ägna en midsommarmorgon åt att lyssna till analyserna kring det chockartade beskedet om eu-utbrytarna kan även få en optimist att tappa sugen för en stund.

Men så plingar det till i min mobiltelefon. En vän och kollega har blivit far. Den nya världsmedborgaren är en rosig pojke på 5 kg. En påminnelse om vad som är verkligt viktigt.

Oavsett ideologisk hållning om att öppna eller sluta leden i orostid, så innebär gott ledarskap att se längre än till sin egen tid. Onondaga-stammens talesätt om att ha sju generationer i åtanke i varje beslut är klokt ledarskap. Samtidigt är det ju många gånger först i efterhand  som det går att avgöra om beslut var korrekta eller inte. Ibland måste man bara göra.

Man kan tycka vad man vill om Brexit, rädas maktförskjutningen och spekulera om framtiden. Men omröstningen som sådan var en triumf för människans förmåga att gemensamt och fredligt bestämma riktning.

Min väns son föds in i en helt ny värld – den är varken sämre eller bättre än igår, bara ny. Människan har alltid anpassat sig efter nya förhållanden genom samarbete och medkänsla. Det är vår styrka som art även om andra aspekter av vår neurobiologi såsom våld och dominans också existerar som en dynamisk motpart.

Valet finns där att göra och när en dörr stängs, öppnas en annan. Och människan har aldrig stannat kvar i korridoren, hon har alltid vandrat framåt. Vi behöver vila i tilliten till att det vi idag kanske inte förmår, klarar de som leder i morgon.

 

Midsommar är symbolen för livets höjdpunkt

Det är midsommar. Solen når sin höjdpunkt. Jag ska inte förstöra stämningen med att ”nu vänder det”, men det finns ett vemod med dessa cykler som blir så tydliga på vår breddgrader. Här är det inte sommar året runt, inte heller vinter. Årstiderna pekar tydligt på livets gång – från frö i mull, födelse, full blom, avtagande och döden som är återgången till den livgivande jorden.

Idag var det stor marknadsdag i Karlskrona. Tusentals människor samlas för att handla varor men kanske allra viktigast, se på varandra, dela sommaren och upprätthålla den tvåhundraåriga  traditionen. Runt om i landet pågår dessa möten, detta kitt som förenar generationer. Människan här och nu, armkrokar med mormors mormors mor.

I morgon är det midsommarafton, denna hedniska rit som överlevt kristnadet och sekulariseringen. Fallossymbolen står upp för livet och förenar sig med den högtstående solens kraft. Men under den ljusa sommarnatten tar mystiken över, sju blommor under kudden – längtan efter att älskas, att ödet ska träda in och ändra riktningen. Detta är ungdomens tid; lek och lätthet.

Under högsommaren mognar sädesfälten, den klassiska symbolen för det rika livet. I medelåldern njuter vi livets frukter. Stabil karriär, ekonomiskt tryggad, barnen på egna ben.

I augustis vemod känner vi den svalkande höstens tentakler:

”Skynda dig älskade, skynda att älska. Dagarna mörknar  minut för minut. Tänd alla ljus, det är nära till natten. Snart är den blommande sommaren slut. (Höstvisa. Tove Jansson)

Vintern är dvalans tid. Den långa dvalan. Introspektion och omgruppering. Ibland går vi så djupt ner i mörkret, att vi till och med tappar förståndet helt. Efter den långa väntan på återuppståndelsen- en ny vår.

Alla liv är unika men ändå så lika. Att vörda livets cirkel är att ge både andra och sig själv, fri lejd. Vi vandrar alla i de olika årstiderna, möts på de öppna marknadsplatserna, har samma grundläggande behov.  Trots politiska krumbukter och avancerade analyser så är det egentligen inte svårare än så.

 

 

 

Resereportaget som skriv-och-bild-lärande

pa-vag-res-skriv-och-fotograferaDet finns en uppsjö av böcker om skrivande. En riktigt trevlig är resejournalisten Tomas Polvalls bok ”På väg- Res, skriv och fotografera” (Bokpro, 2008).

I avsnittet som handlar om skrivandets vedermödor berättar Polvall personligt och klokt om när han  insåg att han behövde släppa självkritik och ambition för att hitta lusten till skrivandet. Han blandar kända författares citat, smarta skrivråd och varm peppning med lätt hand. Allt illustrerat med snygga foton från sina många resereportage.

Resesektionen inspirerar utifrån Polvalls långa erfarenhet både långt bort i världen och på hemmaplan. På en enda sida (127) sammanfattar han rakt och enkelt hur man reser ansvarsfullt. En viktig aspekt då turismen ökar förståelsen mellan folk, men även bidrar till påfrestningar socialt och ekologiskt, på planeten.

Fotograferingsdelen är kärnfull och handfast, nästan lite för kort. VKonsten att ta vinnande bilder - En inspirationshandbok för dig som vill utill man vidareutveckla sitt fotande kan man med fördel komplettera Polvall  med Göran Segeholms lättillgängliga och fullmatade, ”Konsten att ta vinnande bilder”.

Men på det stora hela är ”På väg…” en liten pärla för den som vill kittla igång den kreativa skriv-och bildprocessen både för resereportage och annat.

 

Tarot för att kika in under medvetandets tröskel

Att använda och lära sig förstå tarotkortens gamla och mystiska konst är att erkänna och utveckla förståelse för dold  kunskap inom psyket. Detta väcker djupare skikt av själserfarenhet .
Ur”Tarot”, Tad Mann (1996)

Livet kan emellanåt te sig kaotiskt. Varje ålder, relation, kultur, har sina utmaningar. Med tiden blir vi förhoppningsvis klokare och kan med större klarhet se tillbaka på en meanderslinga av skeenden som lett från det ena till det andra, mer eller mindre medvetet.

På ett sätt är varje livsresa unik, på ett annat sätt universell. Det är den universella processen som tarot-kortens symboler och sammansättning berättar om. När man drar ett kort eller lägger en hel läggning, är det essensen av mänskligt liv och mänsklig potential som speglas. Det kollektiva omedvetna synnliggörs;  såsom en blixt lyser upp i mörkret, blir allt för ett ögonblick tydligt.

Tarot har en över 600 år lång historia och är en av västvärldens främsta,  mystiska verktyg.  Tarot inbegriper flera symbolsystem: Talsymboler, de fyra elementen (jord, vatten, eld och luft), Kabbala och astrologi.

Korten i sig är inte magiska, det är 78 papperslappar med bilder och siffror på. Magin är samtalet som uppstår när man reflekterar kring korten och lyfter till ytan det man egentligen redan vet, men inte lyckats få tag på eller vågat se.

De arketypiska symbolerna som Narren eller Magikern, visar oss de grundmönster som finns hos alla vilket ökar självkännedomen om den egna potentialen. Med ökad kunskap hör vi  lättare kallet, vad vi innerst inne vill. Man får en möjlighet att fatta beslut och välja ett liv utifrån det man har med sig och det man önskar ska manifesteras. Därmed kan var och en skapa sin egen framtid och hamna på ”rätt plats” i den mänskliga väven.  I den aspekten kan tarot kallas spådom.