Livskriva

Livet är värt att berätta om

Livsberätta så det hörs

Life writing eller “livsberättelse” som det är översatt till på svenska,  är ett samlingsbegrepp för underkategorier som självbiografier, biografier, vittneslitteratur, dagböcker, performance, bloggar, reseberättelser, autofiktion  med mera.

Det kan handla om berättandet om hela livet, eller dagliga reflektioner. Påhittat (autofiktion) eller helt faktabaserat för både enskilda individer eller grupper som exempelvis familjer.

Genom livsberättandet får författaren syn på sig själv och har möjlighet att skriva om sitt narrativ – berättelsen om oss själva, inte sällan skapad i symbios med vårt familjesystem och kultur. Helt friställd från yttre påverkan kan man aldrig bli, men genom texten går det att finna acceptans och tolkningar som ger livet en ny mening.

 

Keep it short sweetie

Många har drömmen om Romanen med stort R, men få orkar ta sig igenom ett sådant stort projekt, än mindre efterbearbeta och marknadsföra. Förlagsbranschen befinner sig i en omställningens tid och även etablerade författare behöver sälja sin bok betydligt mer aktivt än författare förr.

När man är en skrivande människa begränsar man sig inte till en genre, eller stil. Genom att lära sig skrivhantverket blir man bättre både på livsberättandet men också att kunna dela med sig till andra. Med grundläggande kunskap om storytelling, olika genrer (vi begränsar oss till korta format för att få material klart snabbt) och hur man lätt publicerar sig via sociala medier eller egenutgivning, blir det individuella universellt.

 

Redigera

Stavningskontrollen är en självklarhet men har du koll på grammatik och skrivregler? Jag är långt ifrån en språkpolis, utan är en stark förespråkare för förenkling och förnyelse av språket med varje ny generation.

Men vissa, grundläggande saker bör man ha koll på för att bli tagen seriöst. Svenska skrivregler är den lilla röda varje glad skribent bör ha liggande på skrivbordet!

Formatera

Att läsa är en sinnlig upplevelse och kräver luft och fägring stor. Texten behöver en vacker inramning för att lysa. Tättskriven text, för smala marginaler och oläsvänligt typsnitt, kan göra att läsaren lägger ifrån sig boken eller mobilen. Det vore väl synd när du jobbat så hårt med innehållet!

Vi tittar även på hur en bild kan samspela och förhöja budskapet.

Publicera

Hitta din publik på oanade ställen men kanske räcker det med den närmaste familjen? Släktkrönikan kan älskas i generationer – din gåva till din familj!

Idag finns så många fler vägar än förlagens nålsögon! Du får tips på att publicera i sociala medier och självutgivning.