Existenspedagog

När vi lär oss om livsvandringen tillsammans

Vi dansar tillsammans en stund på jorden

Att leva är bara att upptäcka saker som alltid finns. Det handlar om att lära sig att nya sätt att se på saker. Därför kommer dina erfarenheter att göra mig till en bättre människa, och tvärtom. Det är den dans där tillit och öppenhet för det som sker är det intressanta. Inte att vi ska analysera, göra handlingsplaner och nå mål.

Du kommer att röra dig framåt men i enlighet med feminina principer. Då coachar inte jag dig, utan vi lär oss tillsammans kring vad du behöver för att bli självständig, och hur du fortsätter att lära dig i ditt liv, för att sedan själv leda dig framåt.

Du har alltså inget behov av gurus eller coacher, du är det till dig själv- jag visar dig bara på möjliga sätt att hitta det.

Vad vi dryftar:

  • Du har gått vilse på din livsväg och vill hitta en ny riktning utifrån det som är viktigast för dig.
  • Du står inför stora livsval och vill ha hjälp med att borra ner dig i de djupaste frågorna för att fatta rätt beslut.
  • Du tar din 85-åriga livsresa på djupaste allvar och vill ha någon att dra upp milstolpar med

Det högsta syftet är att uppnå frihet – i kärlek, kroppen, ekonomiskt och i det kreativa uttrycket.

Hjältinnans resa som en möjlig modell

För 30 år sedan anpassade Maureen Murdoch den klassiska hjältemyten till kvinnors livsresa. Hon menade att den ser något annorlunda ut än mannens. Jag tycker att hon på ett sätt har rätt, men samtidigt handlar det inte om kön, utan energier. Yin och Yang, maskulin framåtrörelse, feminin introspektion. Vi måste alla ha båda delarna, men den feminina energin är en bristvara i hela samhället så varken män eller kvinnor är särskilt kunniga om annat än full fart framåt utan eftertänksamhet. Det är alltså en universell brist mer än något annat. Därför är Hjältinnans resa hjälpsam för många människor i vår tid. Men du, modellen är bara ett av flera sätt att få överblick. Du har kanske en annan metafor för livsresan, då använder vi den 🙂

 

 

Hjältinnans resa (Maureen Murdoch)

 

 

Hur vi samarbetar

Jag jobbar intuitivt utifrån vem du är men du kan förvänta dig en hel del kreativt arbete i form av att skriva, måla och dansa för att komma igenom det skal du skaffat dig genom livet för att överleva i vilken miljö du än växt upp i. Det kommer inte betyda att du lämnas naken, du behöver dina lager även i framtiden, men vi ska justera dem så de sitter bekvämare på dig.

Hjältinnans resa är ett ramverk som fungerar fint att utgå från, men vi kommer inte att fastna i doktriner eller idéer. Vi följer flödet på ett medkännande sätt och utforskar dig tillsammans, så att ditt liv blir begripligt, hanterbart och meningsfullt för dig (KASAM – Känslan av Sammanhang enligt Aaron Antonovsky).

  • Dina styrkor och synder (synd=att missa målet)
  • Dina äkta behov (troligen inte ett nytt kök)
  • Vad du måste göra för att dö nöjd och hur det praktiskt ska gå till.

Olika åldrar har sina olika utmaningar. Vi kan tillsammans kika på vad det innebär för likheter och skillnader att vara människa när man är 14, 42 eller 84 år.

  1. Om du är ung 14-42 år så jobbar vi genom att hitta mål och riktningar för att lyckas med att bilda familj, bygga en ekonomi, hitta en karriär Passion och glädje!
  2. Är du 42-70 år hjälps vi åt att hitta vägar genom mittlivstransformationen – vad ska vi skala av, vilka relationer är viktiga, hur ska nästa ben i livsresan se ut? Pånyttfödelse och livskraft!
  3. Är du från 70 år och uppåt ser vi över ditt liv, gör ett bokslut, belyser det onda, det goda och det fula. Hittar svar och når acceptans och glädje med tiden som är kvar. Tacksamhet och skratt!

 

Mina medkännande förväntningar på dig

Det här är hjältinnans väg, hon som vågar växa genom att gå igenom, inte runt. Det innebär att jag förväntar dig att du vill söka varaktiga insikter inom dig, att du vågar utmana dig själv – samtidigt så gör vi det med den dialektiska beteendeterapins maxim: Jag accepterar mig själv som jag är och önskar utveckla det jag kan. Sinnesrobönen är en variant på det förhållningssättet.

Jag kommer att engagera mig personligt i dig, för jag tror på att varje människa bara behöver korta intervensioner under vissa delar på resan. Du kan tänka dig att jag är Gudmodern i Askungen som hjälper dig komma iväg till balen. Eller en propplösare när det är stopp i ditt avlopp.

Resan gör du, alla äventyren är dina. Jag finns här i ett kort ögonblick av ditt liv, men det jag kan hjälpa dig att se i dig själv, kan spela en stor roll. Men observera igen, du är här för att se själv, uppleva själv, göra själv. Jag håller bara i spegeln och visar dig din potential, din guldglans.

Vad du gör med det är ditt hjältinnemyt <3

 

6 + 14 =