Vad?

“Kära Flempan!” är ett kreativt skrivande-projekt som handlar om berätta för människorna som kommer att bo här om 200 år hur vi har det. Att alltid ta med hur påverkan blir på kommande sju generationer när man fattar ett beslut är den amerikanska ursprungsbefolkningen Iriquois första princip.

Hur?

Genom kreativa skrivövningar inspireras du att skriva. Poesi, novell, rap-låt, serie, graffiti. Viktigast är att du hittar en väg att uttrycka dig som känns lustfylld.

Varför?

När vi som en befolkning skriver tillsammans, till läsare i framtiden sker flera saker:

  • Det är ens medfödda skyldighet att utrycka sig kreativt som människa. Men många är rädda för att bli kritiserade, att de skulle använda fel grammatik eller att ingen skulle vara intresserad av att läsa. När man skriver till någon som inte ens är född ännu, som genuint är nyfiken på oss som lever nu, blir det lättare att bara köra!

 

  • När vi tänker på riktigt att det kommer att bo andra i våra hus, gå i vår skog, åka på samma tågräls så vill man dem väl. När man vill någon väl så tänker man en extra gång så att de ska ha det fint och bra. Vi gör det som är bra för framtiden också.

Hur då?

Under 2024 skriver vi tillsammans i workshops eller hemma: poesi, rap-låtar, noveller, quotes sedan samlas allt i en antologi – en gemensam bok. Kanske blir det material att framföras på scen – musik, uppläsningar.

Flemingsbergsdagen 15/6

Workshop på ABF  30/6

Snart kommer du att kunna ladda ner vårt inspirations-zine här.

Det kan du använda hemma också, om du inte vill eller har tid att komma till irl-möten!

“När jag skriver får jag syn på mig själv och min värld.”

Skriv med mig!