Självledarskap

Grunden till ett gott liv

Ledarskap börjar hos en själv. Det går inte att kräva ledarskap av andra om jag inte själv aktivt arbetar för att vara skepparen på mitt eget fartyg. Det tar tid, ingen är perfekt och klar blir man aldrig – men motsatsen till att sträva efter att träna sitt ledarskap är offermentalitet och att ge bort sin egenmakt till andra människor, eller slumpen. Det innebär ofrihet och det finns det nog ingen som är nöjd med.

Jag lägger tonvikten vid att skrivandet för att komma i kontakt med den inre rösten och låter den leda oss framåt, i kombination med en nyfikenhet på den omgivning som skapat oss, och den forskning som finns idag.

Men för att nå djupare nivåer, både som ledare och skribent, krävs att vi går bortom stress och ego. Därför innehåller kursen en hel del avspänningsövningar för att nå visdom och mental träning för att hålla fokus och klara av att nå högt ställda mål.

Hållbart Ledarskap

“The question of reaching sustainability is not about if we will have enough energy, enough food, or other tangible resources – those we have. The question is – will there be enough leaders in time?” Dr. Göran Broman and Dr. Karl-Henrik Robèrt,

Den inre miljön speglas i det yttre. Min strävan är att vara i en sådan inre balans att den egna personen minimerar sin negativa påverkan på omgivningen. Bara helgon lyckas att totalt undgå att smutsa ner både handgripligen med glasspapper eller koldioxid, men kanske framförallt med negativism, stress eller rena elakheter. Genom medvetenhet om våra brister och med kärlek till våra försök att göra gott, är vägen mot en bättre värld möjlig.

För att orka växa och dra andra, behöver man lära sig hushålla med de inre resurserna. Vårt samhälle är besatt av den maskulina yang-energin. Uppåt, framåt, evig tillväxt. Den feminina principen, yin, behövs för att balansera upp slagsidan. Genom avspänningsövningar i form av andning, yinyoga och vila återhämtar och återuppbyggs den inre kraften. Att vila är smart och strategiskt för att kunna vara kraftfull när det gäller.

 

FOKUS

  • Psykologi
  • Självkännedom
  • Motivation och drivkrafter
  • Känsla av sammanhang (KASAM)
  • Mental träning
  • Ledarskapsteori
  • Sårbarhet och mod