Metoden

Vi skriver mot fyra värderade riktningar – åt det här hållet skulle jag vilja gå, inom hälsa, relationer, karriär och passion.

Hälsa

I begreppet hälsa ligger fysisk, psykisk och andlig hälsa. Det klassiska hälsokorset visar att man kan uppleva sig som frisk fast man är sjuk, och uppleva sig sjuk fastän man är frisk. Här finns alltså många nyanser av mående – faktiskt och upplevt. Du vill uppleva dig frisk oavsett eventuell diagnos och det gör du genom att balansera de tre hälsoaspekterna: fysisk, psykisk, andlig.

Bildresultat för hälsokorset

Övning

Du är 107 år gammal och en ung, trevlig journalist från lokaltidningen är på besök. Hon vill veta hur du kan vara så pigg och frisk trots din höga ålder. Vad svarar du henne på frågorna:

  1. Vilka är dina tre bästa tips för ett friskt liv?
  2. Vad gjorde du lite, lite grand varje dag för att må bra i det långa livsloppet?

Relationer: med mig själv

Människan är ett flockdjur. Vi dör utan närheten till andra och därmed gör vi allt för att tillhöra. I motsats till det finns vår andra drift:att gå vår egen väg, hitta det unika med just mig. CG Jung kallade det för individuationsprocessen, resan att bli ett helt Själv. I den bästa av världar är ens ursprungsfamilj och kultur stödjande i den utvecklingen, men inte sällan möts vi av ifrågasättande, kanske till och med våld när vi vill kasta loss och ge oss ut på en egen resa. Självförakt och rädsla gror. För att få kraft behöver vi ta kontakt med kärleken inombords och tillåta den driva framåt.

Övning

  • Blunda och ta tre vanliga andetag genom näsan. Känn hur inandningsluften är kall. Utandningsluften kittlar varmt mot överläppen.
  • Pennan mot pappret: “Det jag tycker allra bäst om med mig själv är ….”
    Du får skriva så många eller få saker du vill.
  • Djupna sedan i svaret fem gånger genom att skriva “därför att…”

Exempel: Det jag tycker allra bäst om med mig själv är min humor, därför att den ger glädje till andra, därför att jag märker att den hjälper mig upp ur de svarta hålen snabbare, därför att den gör att andra ser på mig med varma ögon, därför att det är härligt att skratta, därför att den ger mig perspektiv på livet.

Syftet med att fördjupa sina svar är att det förvånansvärt ofta är svårt att vila i kärlek, och särskilt i den till sig själv. Man hastar över, bottnar inte i känslan för sig själv. När vi ger ett enda svar fem dimensioner, ökar innebörden av det goda i oss själva. Vi är inte bara humoristiska (eller förlåtande, omtänksamma, närvarande, lekfulla eller vilka egenskaper vi nu tycker bäst om), utan det betyder så mycket mer både för oss, själva och andra.

Genom att lyfta fram och betrakta det goda, odlar vi våra dygder: de växer och trivs i vår inre trädgård som blir väldoft i världen.

Karriär

I begreppet karriär ligger yrkesutövning, ekonomi och kunskap.

Du behöver inte hinna med allt mellan 25 och 35 års ålder. Du behöver inte hinna med allt mellan 25 och 35 års ålder. Nej, detta är ingen felskrivning utan ett mantra. Stressen många människor i karriären lever med i dag bottnar ofta i att en påhittad inre klocka som för varje minut tickar skitsnack om att man ska vara ung och hungrig och vara färdigstöpt innan 40, sen går det bara utför. Det finns en enda sak du bör ha riktigt fokus på innan 35, och det är att skaffa dig en egen familj och det är för att säkra den proportionellt långa tiden som du är gammal. Ensamheten bland äldre är en enorm ohälsofaktor. Sedan är det inte bara att skaffa barn, du ska odla relationen till dem också men det är en annan övning.

Övning

xx

Passion

Passion är en av destinationerna, varför är inte det lika med karriär kanske du frågar. Dels ligger i passionen många gånger det kreativa uttrycket vilket för få av oss sätter mat på bordet. Sedan är passionen andra sidan av myntet, det som gör att vi längtar till ledighet, den blir en dragkraft och skapa dynamik i livet.

Övning