I am the Master of my Fate
I am the Captain of my Soul

Genom ett medvetet skrivande klarnar tankar och känslor. Medvetet kan innebära ett metodiskt skrivande mot en värderad riktning: vad jag önskar mer av i mitt liv. Som skribent loggar och korrigerar man kursen mot en framskriven vision om ett mer och mer givande liv. Att skriva innebär också att komma i kontakt med mystiken, kreativiteten och längtorna. På så sätt väljer vi att leka i det omedvetnas värld; dras med i sagor och gränslöshet, för att expandera möjligheterna till nya destinationer.

Men vi kan inte stanna i tanken. Tanken är inget om den inte omsätts i handling: om den inte provtrycks i verkligheten. Man är inte kapten genom att sitta i båten förtöjd vid bryggan och drömma om världen. Genom att prioritera rätt och börja stäva ut på böljan den blå, är man i världen. Ibland kommer stormar, ibland drattar man över bord, går på grund, hamnar fel. För varje ansträngning stärks musklerna, motståndskraften. Med medkänsla som flytväst – var vän med dig själv, dela erfarenheter och var fokuserad på det som sker klarar du allt.

Soulcaptain är en kommande webkurs med 36 moduler med tillhörande kursbok. En transformerande resa där evidensbaserade teorier och metoder varvas med inspirerande skrivövningar som både ger insikt och publicerbart material (om du önskar). Det korta formatet står i fokus: dikt, aforism, novell, krönika.

  • Strategiskt skrivande för hållbart ledarskap
  • Webkurs med kreativa skrivövningar kopplade till vedertagna teorier inom psykologi, organisation, ledarskap etc.
  • Korta skrivformat som dikt, novell, krönika