Balansera det feminina och maskulina

Det mesta i världen är dikotomier– dag och natt, liv och död, sol och måne, upp och ner, kvinna och man. Det ena är det andras förutsättning för att tillsammans bilda en helhet. Den mest universella dikotomin  är just den mellan manligt och kvinnligt beskriven av psykoanalytikern Carl Jung  som anima och animus.

Den manliga och den kvinnliga energin inom oss, vilka inte alls har med kön att göra utan handlar om aspekter i varje människas psyke. På grund av hormonnivåer och social träning, tenderar män ha mer av animus och kvinnor mer av anima och framtiden ligger i händerna  på att vi lär oss att balanserade bägge energierna inom oss.

Skillnaden mellan anima och animus

Den maskulina principen utgörs av tanken, det logiska sinnet, förnuft, struktur, lag och ordning, systematikoch så vidare. Animus är som glaset som håller inne vattnet så att det inte flödar över och rinner iväg. Hans faderliga erfarenheter, klokskap och hållfasthet är viktiga men kan övergå i stelbenthet och stagnation. I sagor symboliseras animus av den gamle kungen som ibland måste dö eller avsättas för att ge plats för nytt tänkande.

Den feminina principen handlar om känsla, kreativitet, intuition, samspel med andra och kontakten med det undermedvetna. Anima vill ha förändring och växt; förälskelse och bus. Men blir hon gränslös, alltså utan den manliga aspekten som sätter stopp och håller ordning, övergår hon i skitprat, huvudlösa projekt, ”sätter en kniv i ryggen” på andra och blir rent galen. Hon är vattnet som riskerar att flöda över glaset och förspillas helt. I sagan är hon den onda styvmodern, vars make inte har kraft nog att hindra henne.

Den maskulina/tankens aspekten blir rigid, fanatisk och våldsam om han inte balanseras av det feminina. Det är därför det är så oerhört farligt att hålla unga män utanför samhällsgemenskapen genom att inte ta dem i bruk. För då samlar de sig i flock med liktänkare (ex. huliganer, extrema organisationer) och de blir oattraktiva som partners och blivande fäder. Och det är då de slår i botten av Animus – de får ingen träning i hänsynstagande, empati eller kärlek. Saknaden efter gemenskap och ”det mjuka” dövas med droger, hjärnan slås ut helt och vi riskerar att få veritabla mordmaskiner mitt ibland oss.

När det feminina/känslan blir för dominerande kan hon skada sig själv eller andra genom psykningar och sladder. Hon fastnar i detaljer och vågar inte stå upp för vare sig själv eller andra. Du kan hitta henne i dysfunktionella arbetsgrupper på “kvinnliga” arbetsplatser inom vården och skolan tex.

Det finns ingen som helst värdering i dessa bägge energier – feminint och maskulint. De ÄR. Men de fungerar bäst i balans och vi strävar alla mer eller mindre omedvetet efter att få dem i våg. Det är till exempel inte ovanligt att man ser extrema machomän med extrema kvinnliga våp. Det är för att bägge har ett behov av den förtryckta aspekten inom sig men i stället för att lära känna och respektera sin egen inre man respektive kvinna, söker man det i en partner.

Den feminina kraftens återkomst

Sedan Upplysningen på 1700-talet har den manliga principens rationella, byråkratiska, materiella, mekaniska, logiska paradigm fått härja fritt. Och det har varit fantastiskt för människans utveckling! Vi har fått en otrolig höjning av levnadsstandarden, besökt månen och blivit med Internet. Men den extrema tillväxten på alla områden har också påverkat både människor och natur negativt på många sätt.

När en person, en plats eller en nation befinner sig för mycket i en av energierna blir det slagsida. Sverige präglas starkt av maskulin energi. Det ska vara rationellt och systematiskt. Att visa starka känslor kallas för att vara ”osvensk” och ses på med lite förakt. Vi har en fullständig besatthet av millmiterrättvisa och jämlikhet som inte finns någon annanstans. Men i stället för att leva för att tjäna ett välfärdssystem, behöver vi åter lära oss att leva och färdas väl i våra egna liv. Såsom svensken gjorde för 1000 år sedan innan hon dränktes i det patriarkala, det vill säga de romerska prästernas tankar om monogami, arbetets helighet och skatter i form av tionden som numera mångdubblats.

Det maskulinas dominans i Sverige bryter ner samvaron och familjelivet till rationalitet och ekonomi. Ett ständigt beräknande av “vad kostar det”, ”vad får jag, materiellt sett” – aldrig känslomässigt, utvecklingsmässigt. När Swedbank basunerar ut att det kostar 1,2 mnkr att ha ett barn, blir det ett rött skynke för den gräsrot som lever på marginalen och hon håller sig från att skaffa fler barn, trots att människans största skatt är relationen till andra.  Det feminina – anima ser till helheten och förstår att den materiella energin är nödvändig och god, men bara till en viss nivå.

Det är nu hög tid att låta pendeln gå tillbaka och balansera animus med anima – förnuft med känsla. Detta är ett arbete som verkligen inte gäller enbart kvinnor utan alla människor. Allt förändringsarbete börjar inom oss själva och steg1 för att få världen i balans igen, handlar om att se den egna skuggan – vad är det vi tryckt bort inom oss för att det inte passade sig inom de sociala normerna?

Vi behöver återupprätta och uppskatta de goda sidorna i den feminina principen – omvårdnad, långsiktigt tänkande, kommunikation och samarbete. Indianledaren Oren Lyons talar om att varje handling skall ske med tanke på sju generationer framåt. Alltså, hur påverkar våra val människorna som lever om 175 år?

Att träna sin anima och animus

Självkännedom är grunden till goda relationer och god hälsa. Se på dig själv – är du alldeles för mycket i det rationella, behöver du berusa dig i kreativitet och en nypa galenskap. Dansa, lek och skoja. Ägna tid åt att hjälpa andra att växa – en planta eller en tonåring.

Är du för flödande, ser att tiden inte räcker till, ständigt hamnar i passioner som förgör dig och du förstår inte hur. Strukturera upp dig – gör en lista över vad du vill med livet och rent konkret hur du ska ta dig dit. Ta kontakt med din inre fader som sätter stopp och ordnar till.

Och så här låter man anima och animus växelverka i sitt inre. Ju skickligare man blir, ju mer balanserad blir den yttre världen.

Bildresultat för yin yang

Gör ett av få evidensbaserade personlighetstest

Det finns en rad personlighetstester:
Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI), en av världens mest använda tester, är baserad på CG Jungsteori om balansen mellan tanke-känsla-intution-sinnesförnimmelse.

DISCsom blivit känt i Sverige på senaste tiden genom den svenska storsäljaren ”Omgiven av idioter”, som talar om fyra kvaliteter: Dominans-Inflytande-Stabil-Konformitet. Författaren Thomas Eriksson har fått en del kritik från psykologerom att förenkla det enormt komplexa i att vara människa.

Den enda evidensbaserade personlighetstesten, det vill säga som man genom vedertagen forskning kan se är stabil över tid, situation och mellan kulturer är Big Five-skalan, eller Femfaktors-teorinpå svenska.

De fem faktorer som mäts är:

* Öppenhet (openness) – att vara nyfiken, kreativ, uppskatta konst osv.
* Samvetsgrannhet (Consciousness) – planerad, självdisciplinerad, målinriktad
* Extrovert – Energi,självsäkerhet, stimulerad av andras sällskap
* Vänlighet (agreeableness) – medkännande, samarbetsvillig
* Neuroticism- grad av emotionell instabilitet (lätt att känna ilska, oro)

Bifogad länk går till ett onlinetestframtagen bland annat av psykologen Dr Jordan B Peterson, författare till ”12 livsregler” som just nu tar världen med storm.

Testet är på engelska och kostar ca 10 dollar (100 kr) och det är klart värt pengarna.

Är du intresserad av att får en bra bild av dig själv för att kunna jobba vidare mot ett liv – inte av ständig lycka (det är ett ointressant och omöjligt mål), utan mer en förmåga att ta de oundvikliga motgångarna och nederlagen på ett stabilare sätt – gör testet 🙂

https://www.understandmyself.com

Observera ditt liv icke-dömande som en journalist

I journalisten Anna Hedenmos Sommar & Vinter i P1​berättar hon om en stark intervjusituation från SVT​:s ”Min sanning”med författaren Henning Mankell.

Från början ville han inte alls tala om sin son, men efter ett tag öppnar han förvånansvärt upp:
Mankell har inte varit en närvarande pappa. Han försökte att ha någon form av kontakt genom brev, men de bodde aldrig tillsammans.

Detta att välja arbetet framför föräldraskapet – Hedemo måste fråga trots att stämningen nu är tät i studion – kan det finnas ett koppling till att Mankells mor övergav honom när han växte upp? Han svarar att det inte är omöjligt och att det är så ”att saker tyvärr upprepas, generation efter generation”.

Hedemo reflekterar över varför Mankell faktiskt berättar till slut och hon tror att det kan ha med hennes icke-dömande inställning att göra. Man kan tycka en massa om föräldrar som överger sina barn, men hon vill inte värdera eller fördöma utan skapa begriplighet kring handlingar, inklusive mänskliga misstag.

Den sokratiska frågeprocessen

Den nyfikne, undersökande journalistens arbetssätt är värd att ta efter när vi skriver vår livsberättelse. Utan att förminska upplevelser, kommer vi ofta längre genom att intervjua oss själva som en Hedenmo, än genom det sårade, anklagande barnet som riskerar att ställa sig vägen för nya lager av sanningar.

Vi kommer alla att göra felaktiga val och behöva stå för dem, hur skadande de än varit. Det är av dem vi lär- och det är genom dem andra tvingas växa och hitta sin egen väg. Vi kan egentligen inte veta – i ett långt perspektiv, vad som egentligen är rätt eller fel. Vi kan bara undersöka processer med öppna frågor för att lära.

För till slut – för att löst citera Hedenoms sista fundering över intervjun – når vi punkten när ridån är på väg ner, och maskerna kan läggas åt sidan.

Som individ är det som är gjort, gjort och det kan man bara förlika sig med.

Ett år efter deras möte avled Mankell.

Mobilens anteckningsfunktion förändrar världen

Detta med livsberättelse kan ju låta avskräckande högtravande.

En bok om mitt liv som inte ens bara är vardagligt utan innehåller stora portioner av skam och skuld? Udda beteenden långt ifrån lyckliga leenden och lattevitt i salongen. Ohälsa, sorg, oro.

Men det är ju det som är livet! Det som händer oss mellan strimmorna av frid.

Bildresultat för storm i den pelare som bärAndreas Lundberg skrev i mobiltelefonen under sin svåra depression, inlåst på den slutna psykiatriska kliniken. Det blev romanen ”Storm i den pelare som bär”. Hans berättelse lär oss vad det kan innebära att vara människa. Den blir en frälsarkrans för andra i havsdjupet, och en viktig kunskap för oss alla, särskilt nu i valtider.

För skönlitteraturen är den stora möjligheten att leva en stund i en annan människas verklighet. Med den kunskapen kan vi göra mer kvalificerade val kring hur gemensamma resurser ska fördelas. För att det är behjärtansvärt? För att vi själva eller våra nära med stor sannolikhet kommer att behöva hjälp vid något tillfälle under livet. Det är alltså behjärnansvärt…

 

Se 5-minuters-intervjun med författaren Kristian Lundberg på SVT och Babel om boken och självbiografins kraft för läsaren och samhällsutvecklingen.

 

Vad ska de säga på din begravning?

Kanske får rubriken dig att studsa, men för att kunna bakåtplanera sin livsplan är det bra att fundera över vilket eftermäle man önskar. Ska de säga: ”Hen var den allra bästa administratören på vår avdelning” eller ”Hen var en äventyrare med stort hjärta som lämnar ett stort tomrum efter sig i Rios förorter”.

Gör en livsplan (plan de vida)

När man gör en livsplan (alltid med papper och penna) börjar man med att titta på den livssituation man idag har och viktar den mot sina inre värderingar. Är du och hjärtat på hyfsat rätt plats i livet, eller är det dags att ta ut en ny färdriktning?

Ett sätt är att lista de roller du har för tillfället, exempelvis: förälder, make, kontorist, orienterare, ordförande i bostadsrättsföreningen. Vill du byta ut någon av rollerna? Kanske det ska stå författare någonstans istället? Hur når du dit?

Viktigast är att klarna tanken, känna in och acceptera vad som behöver revideras. Det kan ta tid att våga erkänna ens för sig själv att det är dags att byta bana. Men börja leka med tanken, sök på nätet eller fråga runt om att exempelvis gå kortare delta i en skrivarverkstad och vara med i novelltävlingar.

Mål bör vara smarta

Man behöver inte kasta om rodret totalt (om man inte vill) utan kan med ”babysteps” byta riktning, men vill du verkligen få en förändring inom rimlig tid, så är det nödvändigt att sätta upp det som kallas ett SMART mål:

S=Specifikt
M= Mätbart
A= Attraktivt
R= Realistiskt
T= Tidsatt

Skriv i presens och jag-form

För att lägga extra kraft bakom sin manifestation av ett mål, bör man skriva som om det redan är nått.

Exempel: Jag är barnboksförfattare eftersom jag älskar att skriva, rita och berätta för barn. Jag släpper min bilderbok för barn i åldrarna 4-9 år, om ett år eftersom jag behöver försörja mig genom det vanliga jobbet till en början. Varje morgon går jag upp en timme tidigare för att skriva text och göra bilder. Augusti 2019 skickar jag in manus till Rabén&Sjögren förlag.

Om något sker på vägen som kräver en justering, så gör man det förstås – men man har alltid målområdet i fokus.

Var noga med vilka mål du sätter upp -det är en otroligt kraftfull process där du får det du önskar – önska rätt! Inte vad andra vill, utan det som är djupt förankrat i dig själv <3

In transit

Just nu rör jag mig mellan mina två världar. Två hemmor. Det vanliga och där jag växte upp. Tiden suddas ut. Dekaderna smälter samman.

Ung-vuxen. Minnen eller realtid?

Stadsgatorna är ändrade men ändå lika. 1800-talsbyggnader och grånad asfalt tillsammans med krom och Citybanans nya nedgång.

Här gick jag väl bara som igår? Dansade på krogarna, tog tunnelbanan mot jobbet.

Måsarna från Nybrokajen kastar mig tillbaka till Skärgårdsstaden.

Dessa boplatser; alla människorna som präglat mig. Gjort avtryck i varje cell-ritning som föds i mig igen och igen.

De där cirklarna som öppnar och sluter sig i en ständig, pulserande hjärtrörelse.

Till det sista andetaget.

Skrivande som hälsofrämjare

Även om du inte tänker dig en karriär inom skrivande, behöver du ändå struktur och disciplin för när du skriver, så att du skriver. Skrivandet är en en form av mental hygien och precis som för att hålla fysisk sjukdom stången, behöver du spränga in skrivandet i ditt liv. Det vill säga skrivande som är givande. Du kanske har ett jobb där du producerar tusentals nedslag per vecka i form av rapporter, men det har inte samma funktion.

När vi skriver för själafrid, är det inte mängden som räknas. Det är att sitta still och låta livet komma emot en. Då kan en halvtimmes reflektion mynna ut i en enkel haiku som får hela ens värld att rista:

Soltak efter nattvak
Vildvinet klöser väggen

Varför släppte du?

Skapa lustzoner

Hitta din skrivplats i livet. En fåtölj hemma, ett livligt café, biblioteket. Precis som otäcka minnen kastar sig över en när man hör en melodi eller känner en doft, kan man prajma hjärnan att direkt komma i skriv-tillstånd. Själv ha jag alltid samma pianoskiva på Spotify på. När den första takterna går igång så är det skrivtajm!

Låtar med text upplever jag störande, men musiken blir en mjuk matta som gör att det är lättare att hålla fokus.

Doftsinnet är också bra att lura sig själv med. Med exempelvis ett doftljus med apelsindoft varje gång du skriver, lär du dig snart att förknippa skrivande och ljuset och du får snabbt inspiration.

Egentligen handlar det inte om att sitta i långa sjok, utan att få in skrivandet som en naturlig del av livet, såsom man borstar tänderna, sköter hushållssysslor eller tittar på nyheterna.

Skriv omedvetet

Jag skriver alltid en stund i sängen på morgonen, precis när jag vaknat. När jag sedan går tillbaka och läser på kvällen, slås jag ofta av att: dels så minns jag inte vad jag skrivit, dels är det ofta väldigt bra och insiktsfullt.

För precis när hjärnan vaknat, innan egot riktigt fattat att det är dag – är kontakten med självet djupare och texterna och tankarna är närmar livets kärna. Egot hinner liksom inte med att styra eller döma.

På samma sätt har författare genom tiderna använt alkoholen för att trubba av den där inre kritikern eller det där tjattret som vill ställa värdsligt förnumstiga åsikter i vägen för djupare insikter som riskerar att ta personen långt bortom konventioner och normer. Något som egot som alltid vill göra rätt och vara som andra (men lite bättre) tycker är oerhört läskigt. Men den intressanta läsningen och det givande skrivandet uppstår bara bortom fasadputseriet.

Hur många måndagar där man längtar sig bort, är rimligt att ha per år?

Måndagmorgonen som temperaturmätare. Att vara på rätt eller fel väg. Följer vi själens eller sinnets resplan? En själ som kanske vill dansa och måla i en verklighet där räkningar ska betalas, barn mättas. Den där avvägningen behöver ju också göras.

Man far liksom upp och ner på Maslows behovstrappa. Det mest basala kräver sitt, liksom självförverkligandet. En del menar att det hierarkiska tänkandet kring behov är felaktigt. Att människor som inte har sitt fysiska behov tillgodosett, också söker självförverkligande.  Det är snarare ett samspel mellan nivåerna.

Hursomhelst, hur många måndagar med ångest för att gå till jobbet, kan man ha per år, innan det är dags att göra något annat?

Bildresultat för maslow behovstrappa

Gary Zukavs tydliga och magiska råd för inre kraft

Gary Zukav riktlinjer för att skapa autentisk, inre kraft (Guidelines for Creating Authentic Power) Hemsida: Seat of the Soul

ENGAGEMANG

Låt den egna andliga utvecklingen vara den högsta prioriteten

 • Fokusera på vad jag kan lära om mig själv, hela tiden, i stället för att döma och skylla på andra eller mig själv. Särskilt utifrån mina reaktioner såsom ilska, rädsla, svartsjuka, bitterhet och otålighet.
 • Uppmärksamma känslor genom att känna av fysiska förändringar i mina energicentran (som bröstet, solar plexus och halsområdet)
 • Uppmärksamma tankar (såsom dömande, analyserande, jämförelse, dagdrömmar, planera vad jag ska svara etc. eller tankar av tacksamhet, uppskattning, förnöjsamhet, öppenhet för livet)
 • Uppmärksamma mina syften (såsom skuldbeläggande, dömande, behov av att ha rätt, söka beundran, fly in i tanken- intellektualisera, försöka övertyga etc. eller samarbeta, dela, skapa harmoni och vörda livet)

MOD

Gå bortom rädslan inom mig

 • Ta ansvar för mina känslor, upplevelse och handlingar (inte skylla på någon)
 • Öva upp min integritet (kräver ofta handling, som att tala när rädda delar av min personlighet inte vill tala, och vara tyst när jag tror mig vara nödgad att tala)
 • Säga eller göra det allra svåraste (dela med mig av det jag uppmärksammar , om passande, när någon talar eller handlar utifrån sin rädda del av personligheten; dela med mig av det jag själv är rädd för att säga och vet att jag behöver säga)

MEDKÄNSLA

Se mig själv och andra som själar som ibland har rädda delar av sina personligheter aktiverade.

 • Ändra mitt perspektiv från räddhågset till kärleksfullt (väljer att se mig själv på ett kärleksfullt eller uppskattande sätt)
 • Frigöra varje känsla av distans från någon
 • Vara mentalt närvarande när andra talar (inte förbereda svar, döma etc)

MEDVETEN KOMMUNIKATION OCH HANDLINGAR

Jag strävar efter att göra alla mina möten medvetna och kärleksfulla

 • Lyssnar till min intuition
 • väljer mitt syfte innan jag talar eller handlar
 • Agerar utifrån den sundaste delen av min personlighet (snarare än utifrån omhändertagande, fixande, undervisande, dömande, beskyllan, skvaller osv.)
 • Talar utifrån mig själv och specifikt och inte generellt och svepande. (talar i jag-form och inte vi-form)
 • Släpper tanken på slutprodukten (attachment) (ha tillit till universum) Om det känns svårt gör om Engagemang, mod och medkänsla.

HA KUL!

Skriv som någon annan

http://www.tobydixon.com/

Författaren Jan Arnald skriver sina deckare under alter egot Arne Dahl. Det var i en period av stagnation han började skriva under annat namn – och fick tillbaka skrivflödet. I intervjuer beskriver Arnald något som skulle kunna betecknas konstnärlig frihet i dess rätta bemärkelse. Genom att medvetet skifta sin egen persona släpps erfarenheter fram som ger helt andra berättelser.

Att leka med olika karaktärer, inte bara genom romanfigurerna, utan även inom sig själv är effektivt grepp att komma runt hinder som ens vanliga personlighet kanske bär på.

Det finns exempelvis en del etablerade författare som skriver erotisk litteratur men under annat namn. Det kan förstås vara ett sätt att slippa bli ifrågasatt av moraltanter, men det är också så att man vågar ta ut svängarna på ett helt annat sätt om man liksom inte är sig själv.Lite som Alfons Åberg – man kan skylla sina snuskiga fantasier på Mållgan.

Genom att klä upp sig eller om sig, når man snabbt en förändrad energi. Musik hjälper också att skicka oss direkt in i en annan sinnesstämning. Det passar liksom inte att lyssna på Rammstein när man skriver romantik, men desto bättre när du filar på en actionfylld biljakt.
Dofter går direkt in i nervsystemet utan att passera de högre hjärnfunktionerna. Betinga dig själv till skrivandet genom att tända ett doftljus under arbetet. Det omedvetna kommer att koppla samman doften av syrén eller sandelträ eller vad du nu väljer, till att skriva. Effektivt och enkelt!