Bloggen

Jag skriver om hållbarhet, psykologi, skrivande och ledarskap.

Högsta ledningens ansvar för fuck ups

Högsta ledningens ansvar för fuck ups

Jag hävdar alltid att en organisations hälsotillstånd är en direkt spegling av den högsta ledningens kompetens. Allting strilar neråt. Och en ledningsgrupp är ingen abstrakt entitet. Ingen högre stående enhet av visdom och mod. Nej, en ledning består av människor som...

“Alva på bal”

“Alva på bal”

Jag skriver en bok om sotare och pyntar med "sotare i kulturen". Jag älskar Astrid Lindgrens "Madicken och Junibackens pims" och scenen med "Alva på bal" med sotaren som hjälte. Åh! Såå hjärtevärmande. Här läser jag in den, på sidan i sängen med en halvdålig mikrofon....

Plotta livet i loggboken

Plotta livet i loggboken

”Vi lär med handen. Sedan minns handen” Aristoteles Varje fartyg ska under sin resa föra logg. Korta anteckningar över väder, vind och avstånd till och från destinationer. Vilka finns med ombord, hur många timmar har motorn gått och hur mycket bränsle finns kvar. Sen...

Stå i sin egen kostym

Stå i sin egen kostym

För att kunna leda andra måste man vilja människor väl och man måste börja med sig själv. Så klichéartat är det. Omfattningen av hur väl ledarskap med andra fungerar, begränsas enbart av vidden i hur mycket du hanterar din egen historia, dina styrkor och svagheter och...

Den bästa ledarskapsmodellen jag hittat

Den bästa ledarskapsmodellen jag hittat

Så hur blir man en klok ledare? Det kryllar av definitioner och teorier kring ledarskap, mer eller mindre funktionella. En fiffig modell som täcker in det mesta av det som jag har funnit varit mest i linje med personlig utveckling - och som syftar till att hantera...

Förtroende är grunden för alla mänskliga relationer

Förtroende är grunden för alla mänskliga relationer

Ju mer komplexa system, desto större krav ställs det på att ledarskapet ska var i linje med sig själv, sin organisation och sin föränderliga omvärld. Det kryllar av ledarskapsteorier där du ska utveckla dig själv, teamet, produkten, säljet, att jobba effektivt med...

“Hitta och håll din linje”

“Hitta och håll din linje”

Tungt att vara chef i komplexa system Göte hade varit chef på Varvet i decennier. Varvet. Örlogsstaden Karlskronas basnäring sedan Karl XI insett det strategiska värdet med en isfri hamn i södra Östersjön. På 1600-talet byggdes segelfartyg, under Götes år: U-båtar....

Att bryta urgamla förtrollningar

Att bryta urgamla förtrollningar

Ditt mors och farsarv. Iaktta det bara. Bli inte rädd när din pappa höjer handen, vrålar, pissar i byxorna av spriten. Tyck inte synd om eller hemligt förakta din mor som kryper ihop för orden, slagen. Avsky henne inte för att hon kan lämna när som helst, kanske gör...

Undvik exakta tidpunkter i texten

Undvik exakta tidpunkter i texten

När jag redigera manus märker jag ofta att författare vill skriva ut exakta tidpunkter. "Kalle vaknade kl. 4:20" I en text om kanske 50 000 ord kan det bli många "Han åt  lunch kl 12:15", "De möttes kl. 20: 45 utanför operan" etc. Enda gångerna det är av intresse med...

PRENUMERERA