Så hur blir man en klok ledare? Det kryllar av definitioner och teorier kring ledarskap, mer eller mindre funktionella. En fiffig modell som täcker in det mesta av det som jag har funnit varit mest i linje med personlig utveckling – och som syftar till att hantera komplexa, stökiga system, är Conscious leader development Framework av Barrett B. Brown.

Hans modell bygger på etablerade teorier inom systemteori, utvecklingspsykologi och integralteori (att försöka hitta teorier som passar ihop på ett meningsfullt sätt).

Mindset (Grow up): Hur vi utvecklar vår kognitiva kapacitet för att se världen tydligare.

Competence (tune up): Lär oss hur hållbarhet funkar, mer det vanliga ledarskaps-synsättet

Prescence (waking up): Ta hand om vår fysik, mindfulness, intention – värderingar vad vill jag jobba utifrån. Vara i flödet.

Shadow (clean up): Det vi inte gillar med oss själva som kan förstöra för oss. Kraftullt område att arbeta med, djupt inre arbete, släppa ut det infångade ljuset. När vi säger sånt vi inte menade etc.

Couragous action (showing up): om vi inte faktiskt är villiga att göra helt fel, prova, vara med, köra så det ryker.

Shared leadership: vi kan inte allt, genom att synergieffekt med andra blir det handling. Nu från hjälte-ledarskap → delat, värd-lederskap som har mkt större inflytande.[1]

[1] Framework for conscious leadership Barret B. Brown. 2011

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.453.2662&rep=rep1&type=pdf