Är du liksom jag en ekorre som gräver ner tankar, visdomsord, inköpslistor, affirmationer, ilskna och snälla brev till sig själv och andra , manusidéer, teckningar, böcker-att-läsa påminnelser osv. – i  punktlistor på kollegieblock, olikfärgade postit-lappar, halv-och helskrivna dagböcker, anteckningar i mobilen?

Allt detta textmaterial gör att det är svårt att få en helhetsbild över vart man befinner sig och i vilka processer. Risken för loopning är också överhängande. Det vill säga, man har redan skrivit/upptäckt/bestämt sig för en idé – men tappat bort den på vägen, för att återupptäcka vad smart man är (igen) – 2 år senare.

Behovet av enkel men effektiv struktur är uppenbar, eller snarare – en förfining av det man redan påbörjat. Lyckan är då att finna konceptet bullet journalling (eller BuJo som det kallas), en trend som är här för att stanna.

  • Grunden är att skaffa sig en enda, blank (eller lätt förprickad) anteckningbok, pennor och en linjal och sätta igång och skapa överblick genom punktlistor kopplat till ett enkelt registersystem.
  • Uppgifter och events bryts sedan ner i års-månads- och dagsplanering på ett logiskt sätt.
  • Allt eftersom punkterna är avklarade kryssas de, alternativt flyttas framåt eller stryks ut helt.
  • Att göra mycket och ofta  innebär inte alltid effektivitet.
  • Den stora fördelen med bullet journalling är att man dagligen reflekterar över sina små och stora mål, prioriterar dem rätt och jobbar mycket mer fokuserat utan att samtidigt drunkna i organisationssystemet.
  • Tvärtom så bidrar bujo till både kreativtet och klarhet. Handen till hjärnan; hjärnan till handen. Det sker något magiskt under handskrivandet som inte kan uppstå vid tangentbordet.
  • Men glöm inte – framgång handlar om 5% planering – 95%  action!

Testa Bullet Journalling under ett par månader, och få en helt ny bild över livsresan 🙂

Läs mer >>

Ryder Carroll som uppfann BuJu- bulletjournal.com
Dorotea Pettersson– svensk auktoritet på området med massor av tips och tricks på sin hemsida och youtubekanal: dorro.se
Facebookgrupp: Bullet Journal Sverige