Umgås med andra för att bli glad

Umgås med andra för att bli glad

En viktig faktor för att bli lyckliga och finna gläjde i livet är att umgås med andra. Och motsatsen – att inte få vara med – utanförskap och ensamhet, skapar negativa känslor och sämre hälsa. Anknytningsstil påverkar också hälsa och välmående. Vid långtidsstudier ser...