Drömmar behöver kompassriktningar

Drömmar behöver kompassriktningar

Drömmar är viktiga för oss människor. Vi behöver mål och mening med vår färd, annars tappar vi lust och motivation. När vi inte längre ser någon mening med vårt liv, inget hägrande Samarkand i framtiden – dör vi hellre. Själens hunger blir ibland så stor att den äter...