Själfullt skrivande

Själfullt skrivande

Att skriva till sig själv  är en starkt terapeutisk process där man når djupare nivåer i det egna medvetandet. För när jag skriver till mig själv – Vem är jaget och vem är självet?  Ett sådant samtal ger nya synvinklar på livet. Foto: Ingmar Bergman ”Persona” Jaget,...