Ju mer komplexa system, desto större krav ställs det på att ledarskapet ska var i linje med sig själv, sin organisation och sin föränderliga omvärld.

Det kryllar av ledarskapsteorier där du ska utveckla dig själv, teamet, produkten, säljet, att jobba effektivt med tidsoptimering. Få talar om den viktigaste resan att göra – den du som ledare måste påbörja i ditt eget liv.

Vi tappar alltid förtroendet för auktoriteter, oavsett om det är föräldrar eller FN-chefer som säger en sak och gör en annan – för att sedan skylla ifrån sig. Att lära av misstag och ta med sig erfarenheten är vuxet, oavsett vad man ställt till med. Men att i samma anda bara ånga på, innebär att man förverkat sitt förtroende.

Och förtroende – tillit är allt mellan människor.