Ibland när jag glömmer bort döden

Tappar jag fotfästet helt

Tror att oviktigheter är av betydelse

Att familjen tar för mycket tid

Att framgång är okändas applåder

Så vaknar jag till en stund

Hör en strandskata och minns

Att mellan evigheterna

Bör man leva smartare än så