Tidigare (särskilt efter andra världskrigets fasor), har man studerat negativa beteenden och känslor såsom ilska, skam och aggression men idag tar den positiva psykologin oss med på en annan resa. Hur kan vi stärka pro-sociala drag som snällhet, samarbete och lycka? Genom att bland annat fråga lyckliga människor om hur de lever sina liv, går det att dra slutsatser om att vissa beteenden gör oss gladare, mindre ångestfyllda, ekonomiskt rikare och bättre medmänniskor, än andra. Tekniker som mindfulness och självmedkänsla stärker motståndskraften mot det som alltid ingår i våra liv – svårigheter, motgångar och sorg. Att räkna sina glädjekorn istället för nederlag är ett annat sätt att förändra sin perception av verkligheten.

Hösten 2015 drog en online-kurs från Greater Good Science Center (GGSC), Berkeley universitetet, Kalifornien igång. Du kan också gå kursen här 

Drechner Keltner, grundare av GGSC, ger oss kursplanen här: