Att skriva till sig själv  är en starkt terapeutisk process där man når djupare nivåer i det egna medvetandet. För när jag skriver till mig själv –
Vem är jaget och vem är självet?  Ett sådant samtal ger nya synvinklar på livet.

Foto: Ingmar Bergman ”Persona”

Jaget, personan, masken eller den/de personligheter vi behövt utforma och lägga oss till med under livsresans gång, har som syfte att få oss att bli accepterade av flocken. Detta är inget falskspel, eller snedvridet beteende utan fundamentalt för det mänskliga släktets existens. Flocken – familjen och kulturen, är helt avgörande för artens överlevnad.Vi behöver vara hyfsat lika, anpassa oss och samverka.

Men viktigt för individens välmående är att också komma i kontakt med sitt egna inre och låta det få sitt utrymme att blomma, för att sedan återgå till att integrera med det yttre i en evigt växelspel.

I de andliga traditionerna förklaras den inre kärnan ofta som själen som på ett eller annat sätt sitter samman med världsalltet. Vi har alla en skärva gudomlighet inom oss och den är direkt nödvändig att vara i kontakt med.

Det är i stillheten, bortom det larmande livspusslet eller den dövande konsumtionen som det går att höra sitt själv. En del söker sig till naturen eller mediterar för att kunna lyssna inåt. Skrivande är en annan väg att gå.

  • Använd helst papper och penna. Det sker något magiskt när vi är analoga i kreativa processer. Men det är helt okej att ha ett word-dokument att fylla på.
  • Det lättaste sättet att komma i kontakt med sig själv är att ta på sig den medkännande intervjuarens roll. Använd öppna frågor för att få kontakt:

Hej min vän. Vad roligt att få tala med dig. Hur mår du? 
Finns det något jag kan hjälpa dig med?
Hur skulle ditt liv se ut om du fick önska?
Vilka vägar finns det som du inte vågat prova än?
Vad kan du göra för att må bra?
Hur har det sett ut i livet tills nu?

 Ibland tar Jaget över med ilska, bitterhet, sorg och fördömande. Det är okej – ibland behöver man få släppa på ventilen. Men när Självet svarar är det i neutral form, med fokus på medkännande och tidlöshet. Det ger möjligheter att öppna upp för nya tankar och vinklar på en situation:


Exempel Jaget:
 Min jävla farsa söp bort hela min barndom, jag förlåter honom aldrig.

Exempel Självet: Min pappa sjuk i alkoholism. Det har hittills påverkat mitt liv negativt och det är svårt att förlåta.

Fortsätt dialogen med följdfrågor såsom – ” …och det betyder att…?”

  • Låt handen arbeta av sig själv, analysera eller censurera inte svaren. Du kan alltid riva sönder och kasta pappret sedan. Det viktigaste är inte att spara dessa texter utan att tömma huvudet på tjatter, komma i kontakt med själen och få syn på nya fasetter.

Vill man dock följa sin andliga utveckling finns det  ett värde i att spara sina inre samtal. Skaffa då gärna en vacker bok – linjerade eller olinjerad, för att se hur tanken rör sig som en meanderslinga, som den analytiska psykologins fader CJ Jung uttryckte det. Det vill säga den så kallade individuationsprocessen, att finna ut vem man är bortom kultur och fostran, är en snirklig resa som pågår hela livet och man uppfattar inte alltid att man rör sig och vart, men med tiden har man gått längre sträckor än man trott.

Så, skrivandet är inte alltid en publik affär. Det vill säga, som skribent skriver du lika mycket för dig själv – kanske mer – än du låter andra läsa. För att kunna skapa riktigt goda berättelser med välgrundande karaktärer- börja med att känna dig själv.

 

Meanderslinga

När floden ändrar sin riktning på grund av ett naturligt hinder såsom en klippa, men sedan alltid återvänder till sig sitt eget, naturliga lopp – Meanderslinga. CG Jungs bildliknelse av människans väg tillbaka till sig själv. Individuationsprocessen.    Foto: David Darling