En viktig faktor för att bli lyckliga och finna gläjde i livet är att umgås med andra. Och motsatsen – att inte få vara med – utanförskap och ensamhet, skapar negativa känslor och sämre hälsa.

Anknytningsstil påverkar också hälsa och välmående. Vid långtidsstudier ser man att barn som haft god sociala relationer, är lyckligare som vuxna. Även den akademiska nivån påverkar, men de som i tonåren hade starka, sociala band – mådde bättre vid 32-års ålder än de som ”bara” lyckades bra i skolan. Å andra sidan, akademisk framgång kan skapa sociala band och då upplevde man dubbelt så stort välbefinnande (Källa: Scratch a Happy Adult, Find a Socially Connected Childhood)

Här kan du mäta ditt Sociala kapital, det vill säga- hur väl du interagerar socialt med andra både irl och på nätet. Gör testet >>>