Att använda och lära sig förstå tarotkortens gamla och mystiska konst är att erkänna och utveckla förståelse för dold  kunskap inom psyket. Detta väcker djupare skikt av själserfarenhet .
Ur”Tarot”, Tad Mann (1996)

Livet kan emellanåt te sig kaotiskt. Varje ålder, relation, kultur, har sina utmaningar. Med tiden blir vi förhoppningsvis klokare och kan med större klarhet se tillbaka på en meanderslinga av skeenden som lett från det ena till det andra, mer eller mindre medvetet.

På ett sätt är varje livsresa unik, på ett annat sätt universell. Det är den universella processen som tarot-kortens symboler och sammansättning berättar om. När man drar ett kort eller lägger en hel läggning, är det essensen av mänskligt liv och mänsklig potential som speglas. Det kollektiva omedvetna synnliggörs;  såsom en blixt lyser upp i mörkret, blir allt för ett ögonblick tydligt.

Tarot har en över 600 år lång historia och är en av västvärldens främsta,  mystiska verktyg.  Tarot inbegriper flera symbolsystem: Talsymboler, de fyra elementen (jord, vatten, eld och luft), Kabbala och astrologi.

Korten i sig är inte magiska, det är 78 papperslappar med bilder och siffror på. Magin är samtalet som uppstår när man reflekterar kring korten och lyfter till ytan det man egentligen redan vet, men inte lyckats få tag på eller vågat se.

De arketypiska symbolerna som Narren eller Magikern, visar oss de grundmönster som finns hos alla vilket ökar självkännedomen om den egna potentialen. Med ökad kunskap hör vi  lättare kallet, vad vi innerst inne vill. Man får en möjlighet att fatta beslut och välja ett liv utifrån det man har med sig och det man önskar ska manifesteras. Därmed kan var och en skapa sin egen framtid och hamna på ”rätt plats” i den mänskliga väven.  I den aspekten kan tarot kallas spådom.