Anne Holt är en av många drottningar i deckardömet. I en intervju i Dagens Nyheter (2016-06-18) talar hon mycket klokt och insatt om det politiska läget i Europa, men i något som liknar en sidointrig berättar Holt också om sin skrivprocess. Har man egna författarambitioner så studerar man med fördel de som lyckats. Här följer essensen av Holts skrivtips från intervjun:

  • Som alla yrkesutövande författare understryker Holt vikten av disciplin. Någon inspiration går hon inte och väntar på utan det finns en tydlig struktur för de kommande årens produktion.
  • Holt skriver inte nödvändigtvis i serieordning utan hon använder sina huvudpersoner när de passar bäst utifrån vilken historia hon vill berätta.
  • Ett par böcker har hon samskrivit med sin bror, något hon tycker är kul men tidsödande.
  • Holt utgår från Sjöwall&Wahlöös samhällskritiska tradition. Hon ger inga svar med ställer desto fler frågor om sin samtid.
  • Intrigen är viktigaste och liksom många andra författare börjar honinte att skriva utan att veta hur boken slutar.
  • Omfattande intriger skisseras som en tusenfoting vilken illustrerar en huvudhistoria och en rad underhistorier.
  • Tekniken för enklare historier kallar hon ”båten” där två parallella historier löper som utefter en spant i mitten,  för att mötas i aktern.
  • Holt deltar inte gärna på mässor och andra evenemang. Hon anser att det är läsaren och berättelsen som ska ha en relation, inte läsaren och författaren. En befriande ståndpunkt idag, då många författare ägnar mer tid åt varumärkesbyggande genom sina sociala medier än att skapa god litteratur.
Norges deckardrottning om konsten att skriva intriger - DN.SE

Tusenfotingen foto: Eva Tedesjö, DN